پختن گل رس در سفالگری چگونه انجام می شود؟

خشک کردن و پختن گل رس در سفالگری
۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۵,۰۰۰ تومان
گلدان سرامیکی دوتایی طرح لوزی | شهر سفال